Kjúklingur


1.799 kr
2.570 kr / kg

Ali

Ali kjúklinga file 100%

Ca. 450 g
1.699 kr
3.776 kr / kg

1.999 kr
1.999 kr / stk

1.499 kr
3.748 kr / kg

Caj P

Caj P Grillolía

500 ml
629 kr
1.258 kr / l

Thai Choice

Thai Choice Satay sósa

290 ml
709 kr
2.445 kr / l

299 kr
2.990 kr / kg

299 kr
2.990 kr / kg

1.249 kr
4.382 kr / kg

1.499 kr
5.657 kr / kg

459 kr
6.557 kr / kg

459 kr
6.557 kr / kg